Rest in Peace

פסטיבל ישראל ליוגה יקיים השנה
מתחם חדש אשר מוקדש

לאסף ולדן היקר

אסף היה תלמיד של תמר עדי (מנהלת מקצועית של הפסטיבל) וברבות השנים גם למד הוראת יוגה, הוא היה אמן, מוסיקאי, איש חינוך, חבר נפש ואיש שיחה יחיד במינו. אסף תרגל יוגה למעלה מעשור ולאחרונה מצא בתרגול הרסטורטיבי נחמה ושקט למכאובי הגוף והנפש. את הרעיון להקים מתחם שכזה לרווחת באי הפסטיבל חלק אסף עם תמר מספר ימים לפני מותו. מורים, מורות ותלמידי יוגה רבים הכירו ואהבו את אסף והוא פועם בלבבות רבים והכאב גדול משאת.

אנו מוקירים את אסף ומקדישים לו מתחם זה

במהלך הפסטיבל
ביום שישי משעה 10 ועד 18
וביום שבת מ 9 ועד 16
תוכלו לבוא ולתרגל תנוחות עם תמיכה של ציוד יוגה (בולסטרים, קוביות, רצועות) או רק לנוח בשאוואסנה.
לאורך כל השעות תהיה במתחם מורה אשר תעזור ותכוון, אך לא יתקיים שם שיעור מונחה.

הציוד נתרם באהבה רבה ע”י יוגה סטור ובסיום הפסטיבל יימכר ב 50% הנחה.

המורות אשר ילוו את המתחם ותרמו מזמנן באהבה רבה לאסף ולרסטורטיביות הינן:

יום שישי

10:00 – מירי חרובי
11:00 – קרן אביטן
12:00 – ענבר שיפרוני
13:00 – שיר משעל
14:00 – מיכל סיני
15:00 – אביטל לבנה
16:00 – רעות כץ
17:00 – אליה גבעון

יום שבת

10:00 – ענת גבריאל
11:00 – אביטל לבנה
12:00 – תמר עדי
13:00 – נגה רון ברקאי
14:00 – תומר נופים
15:00 – רויטל דהן

Rest in Peace

פסטיבל ישראל ליוגה יקיים השנה
מתחם חדש אשר מוקדש

לאסף ולדן היקר

אסף היה תלמיד של תמר עדי (מנהלת מקצועית של הפסטיבל) וברבות השנים גם למד הוראת יוגה, הוא היה אמן, מוסיקאי, איש חינוך, חבר נפש ואיש שיחה יחיד במינו. אסף תרגל יוגה למעלה מעשור ולאחרונה מצא בתרגול הרסטורטיבי נחמה ושקט למכאובי הגוף והנפש. את הרעיון להקים מתחם שכזה לרווחת באי הפסטיבל חלק אסף עם תמר מספר ימים לפני מותו. מורים, מורות ותלמידי יוגה רבים הכירו ואהבו את אסף והוא פועם בלבבות רבים והכאב גדול משאת.

אנו מוקירים את אסף ומקדישים לו מתחם זה

במהלך הפסטיבל
ביום שישי משעה 10 ועד 18
וביום שבת מ 9 ועד 16
תוכלו לבוא ולתרגל תנוחות עם תמיכה של ציוד יוגה (בולסטרים, קוביות, רצועות) או רק לנוח בשאוואסנה.
לאורך כל השעות תהיה במתחם מורה אשר תעזור ותכוון, אך לא יתקיים שם שיעור מונחה.

הציוד נתרם באהבה רבה ע”י יוגה סטור ובסיום הפסטיבל יימכר ב 50% הנחה.

המורות אשר ילוו את המתחם ותרמו מזמנן באהבה רבה לאסף ולרסטורטיביות הינן:

יום שישי

10:00 – מירי חרובי
11:00 – קרן אביטן
12:00 – ענבר שיפרוני
13:00 – שיר משעל
14:00 – מיכל סיני
15:00 – אביטל ליבנה
16:00 – רעות כץ
17:00 – אליה גבעון

יום שבת

10:00 – ענת גבריאל
11:00 – אביטל לבנה
12:00 – תמר עדי
13:00 – נגה רון ברקאי
14:00 – תומר נופים
15:00 – רויטל דהן
16:00 המתחם סגור
17:00 המתחם סגור